Círculo de Humanidades en Mahón

Comenzamos en Mahón el Circulo de Humanidades en 10 encuentros mensuales (ver programa en este mismo blog). Se puede asistir a sesiones aisladas. El objetivo no es solamente obtener información sobre temas culturales, históricos y filosóficos, antes profundizar en el conocimiento de Sí-Mismo mediante la auto-indagación y otros ejercicios prácticos. El enfoque es original y procura ante todo la libertad de todos los participantes.

La Poesia Homérica Hoy: recital comentado en la Seu d’Urgell

grec-poesiagrec-poesia2

Ampliar la política: mi reciente propuesta en diari Ara

Ampliar la política: mi reciente propuesta en diari Ara

Ampliar la política

Josep Olives Puig (article publicat al diari Ara 30.03.15)

 

Per entendre el que està passant al món i a casa nostra, jo trobo insuficient la política tal com la tenim plantejada. Convé, al meu entendre una ampliació del seu marc de referència. Perque no només hi sont rellevants les qüestions «polítiques» que avui tenim com objecte d’opinió i debat en els mitjans i parlaments.

Hi ha tota una altra esfera de reflexió i acció «polítiques», que és la persona humana mateixa. A simple vista podem constatar que aquest és un terreny a ordenar, que està políticament verge. La persona, el ciutadà, és avui lo que falta per posar en solfa i saber governar. És lo que està fallant en tots els problemes que se’ns plantejen.

Aquesta desatenció a la «política de la persona» contrasta amb l’extraordinària sofisticació dels mitjans d’organització, govern i gestió que hem sabut crear a les societats modernes democràtiques. D’això ja prou que en tenim i en sabem. Ho hem estat desenvolupant al llarg dels últims segles mitjançant l’enginyeria político-administrativa que comportava el procés revolucionari modern. Ho hem exportat a tots els paisos del món, organitzant més o menys el conjunt com una societat de nacions feta a imatge de nosaltres, i ho seguim exportant arreu amb la nostra gent experta. També hem inculcat aquest tipus de coneixement polític a la ampla classe mitja generada precisament amb aquest mateix procés d’enginyeria social. Això ha fet la cultura «política» avui generalitzada, i de tot això ja en sabem molt entre tots.

Però tota aquesta competència en matèria «política» sembla també que resulta insuficient, perque no genera a nivell local ni global la pau i l’harmonia que els ciutadans normalment desitjem com el primer resultat de la comprensió i l’acció política. Falla evidentment el factor humà, i això és un comentari habitual, que moltes vegades posa el punt final a aquest tipus de reflexions, tot acompanyant-lo d’una expressió beatament conformista. I és aquí on vé la meva proposta: la d’ampliar la teoria i la praxis polítiques al factor humà. Incloure’l a la reflexió i a la possibilitat de ser ordenat, de fer-li recuperar la pau i la satisfacció que necessita per a poder viure i no només sobreviure. Tot això l’enginyeria política del creixement econòmic no ho aporta. Ho podem ja reconèixer d’una vegada sense problema, nosaltres, gent del segle XXI, encetant el III mil·lenni, agobiats de tanta riquesa i tanta misèria conjuntades i mal repartides, afligits de tant progrés i retrocés a la vegada.

Cal doncs incloure la persona humana a l’àmbit de la reflexió política. I si som capaços d’acceptar sense escandalitzar-nos aquesta idea aparentment ingènua, veurem que efectivament la persona humana és un factor-clau a la política. És més, aprofundint la comprensió de la realitat de les coses, arribarem a poder reconèixer que la persona humana és el centre mateix de la política. I donarem la raó a Plató i als antics savis, quan afirmen que l’home és la primera i més bonica ciutat a ser ordenada i gaudida, model i arquetip de totes les altres que puguem construir.

Seguint aquesta reflexió, veiem llavors que l’ampliació de l’esfera política a la persona humana comporta inmediatament una altra ampliació que li és simètrica: l’ampliació del concepte de persona. Una ampliació, que la re-situa -que ens re-situa a cadascú de nosaltres- més enllà dels límits individualistes (abstractes) que la ideologia moderna ha conferit a la persona al llarg dels últims segles.

La persona, cadascú de nosaltres, som efectivament una petita «ciutat», una petita «comunitat política», una «micròpolis». Perque dés que vam néixer estem interaccionant amb els altres, sense els quals ni tant sols existiriem. Els portem a dintre (a la ment i als genes), àdhuc quan ja no estàn entre nosaltres, o viuen lluny. Formen part constant de les nostres consideracions, dels anhels i les expectatives. En suma: no som res sense el proïsme. La persona humana és una realitat vivent, interactiva, simultàniament individual i col·lectiva. Només amb això ja intuim que l’amor, i no l’enginyeria social, s’anirà resituant al centre de la política. Vàlga’m Déu! Que ningú s’espanti! Ho afirmen Plató i els més savis.

Heus aquí doncs la doble ampliació de la política que aquí proposo: ampliar-ne l’àmbit a la persona humana. I ampliar la idea de nosaltres mateixos més enllà de l’individualisme i el consegüent egoisme. Per aquest camí hi ha molt a fer i a descobrir. És l’assignatura pendent dels nostres dies.

Segunda semana de TAI-CHI-KUNG en la Garrigueta de San Luis

20140701_205345-1-1Martes y Jueves de esta semana nos encontraréis de nuevo en la Garrigueta de San Luis para seguir disfrutando de la naturaleza: de nuestra naturaleza, interna y externa, sintonizando con los ritmos profundos que la mueven, gracias a la respiración, el movimiento y la meditación permanente. Besos y mucho cariño.

Iniciarse en el ARTE DE LA ENERGIA (Taichí·Chikung y MUCHO MÁS)

8 Nov 13

Aprende a conectarte con tu energía interna/externa. Elevando el nivel sanas tu cuerpo/mente y la relación con los demás. La energía es Vida y Respiración. Aprende a entregarte a ella y beber directamente de la “Fuente de Juventa”. Renace a la Vida Nueva que ya late en ti.

Como regalo extra, adquiere fuerza y habilidad corporal, línea, gracia y belleza. Ríete…Aprende grupalmente la relación amorosa y tranquila con tus semejantes. Desarrolla la personalidad y la auténtica cultura. Adquiere herramientas para mantener y desarrollar tu gran potencial de Amor, Entusiasmo y Vida.


COMPETENCIAS  ADQUIRIDAS POR EL ALUMNO HABIENDO CURSADO 20 CLASES QUINCENALES DE DOS HORAS:

 

·         Cinco posturas para la adquisición de fuerza interna

·         Pasos básicos para el arraigo y la agilidad

·         Cinco estiramientos para la flexibilidad

·         Secuencia corta Cola del Gorrión

·         Meditación de pie, sentado, echado y en movimiento

·         Visualización y trazado del mandala (geometría espacio)

·         Transformación de las emociones y pensamiento creativo

·         Secuencia corta de los Cinco Agentes de la Naturaleza

·         Posturas curativas de los cinco Agentes

·         Ejercicios en pareja: Empujar Manos y Tres secuencias combate

·         Respiración consciente conectada

·         Generación y circulación del flujo bioenergético

·         Reconocimiento de la PERSONA y expresión grupal

Programa del Curso de Iniciación al Arte de la Energía (7 módulos) mahón 2013

logo_completo

Mahón 2013

 

Primer módulo 6-7 Julio:

Transformación consciente

Implica aceptarte, perdonarte y así permitirte vivir desde tu inocencia en lo nuevo siempre presente.

Aprendes a relajarte y no tomarte las cosas tan en serio; es un primer paso. La salud es una paz interior. Lo aprendes con ayuda de posturas de pie y sentado en las que eres guiado amorosa y relajadamente a ser consciente de tu respiración. También con pautas sencillas de movimiento que aumentan el flujo energético y la sanación. Poco a poco vas descubriendo tu espacio interno íntimo, entrando en un estado de tranquilidad física, emocional y mental que es la puerta que te lleva a la transformación.

 

Segundo módulo 13-14 Julio:

Arraigo en la fuerza interna

Nacimiento y Renacimiento.

Respetar y respetarse nos arraigan en el Amor que es la fuerza principal, el principio fundamental depositado en nuestro corazón: lo Eterno. Es el pegamento universal que todo lo une. En contraposición están todas las falsas creencias, los pensamientos que nos alejan de Él. El Renacimiento es respirar en el presente, es sentir y dejarse llevar por esa vía intuitiva que es la propia, y divertirse, jugar y disfrutar por tan sólo Ser. Aprendemos a arraigarnos de nuevo. Lo llamamos “alineación energética” y sucede que nuestra vida mejora en calidad, prosperidad y expansión.

 

Tercer módulo 20-21 de Julio:

Cuerpo de luz

Cuerpo energético y chacras.

Aquí profundizamos en la “alineación energética”, tu energía interna y sus diferentes cualidades localizadas en los chacras, así como en la energía cósmica que todo lo penetra.  Tiene dos aspectos complementarios: fuerza y luz (yin/yang, femenino/masculino).  Los ejercicios, las imágenes, los conceptos que te ofrece la enseñanza no son más que vehículos para el establecimiento de tu armonía natural. Cuando tu luz superior está activada, vas reconociendo  tu poder de amar y ser amado. No es un cambio externo sino una mirada interna hacia la luz que siempre te ha pertenecido.

 

Cuarto módulo 27-28 de Julio:

Desarrollo de la fuerza interna

Siempre desde el Amor. Economía del perdón.

Todo es elección y podemos  desarrollar esa capacidad. Desde dónde eliges? Se potencia la claridad mental (shen). Con nuevos ejercicios aprendes a elevar el nivel energético, mantener la vitalidad, y mejorar la gestión de tu vida en aras de salud y prosperidad para ti y los que te rodean. Aquí la alineación energética es asumida estés donde estés y en todo momento. La luz, la inteligencia superior, te ayuda a hallar también la fuerza en las partes no realizadas de tu psiqué, transformándolas. Los obstáculos se convierten en grandes oportunidades de crecimiento. El perdón es un maestro.

 

Quinto módulo 3-4 de Agosto:

Fluir con la vida

Prosperidad y expansión.

Aquí aprendes a reconocer la vida como una fuente inagotable de abundancia. La conexión con la Verdad, el Placer y la Alegría te permite fluir de manera fácil y próspera. Es tu propia estrella  interna (tu propósito de vida)  quien te guía. Aquí comprendes los verdaderos principios de la economía, la fuente y el despliegue de toda riqueza. Aprendes a ser creativo en vez de víctima de las circunstancias. La transformación consciente consiste en tomar las riendas de tu  nueva vida y fluir con ella. Ya has abandonado la lucha.

 

Sexto módulo 10-11 de Agosto:

Unidad de los complementarios Integración. Lo que aparenta dificultad es aprendizaje. Relaciones.

Es a través del Amor y la Comprensión que puedes capacitarte para gestionar las relaciones interpersonales conflictivas. Tomas conciencia de la Unidad, que precede y trasciende todas las oposiciones de contrarios. Aprendes a soltar definitivamente las viejas estructuras y a vivir un renacimiento personal que te abre al prójimo, a la dimensión comunitaria. Aquí se hace especial énfasis en las prácticas compartidas que abren nuestra conciencia de unidad.

 

Séptimo módulo 17-18 de Agosto:

Sabiduría y método

La sabiduría -que no es una acumulación de datos – te conecta con el presente, aquí y ahora, con tu luz propia, con el Ser. Esa es la sabiduría que brilla sencilla y feliz, sin conflictos internos. Aquí tienes herramientas, los vehículos: las enseñanzas, sistemas, conocimientos, símbolos, prácticas, técnicas y formas, que te son útiles para alinearte energéticamente con ella, la siempre preciosa y espontánea vida. Aquí la voz del ego ocupa su lugar, como un mero ejecutivo. Has aprendido a beber de la Fuente de donde todo emana, la que no tiene nombre ni forma, origen y meta de ti y de cuanto existe. A eso lo llamamos “unir el Cielo con la Tierra”. Felices días!!!

 

 

Curso de iniciación al Arte de la Energía

Alineación Energética

El Arte de la Energía te conduce  al conocimiento de ti mismo en la vivencia del presente. Utiliza métodos y enseñanzas tradicionales de Oriente y Occidente, pero solamente como ayudas a un despertar de la conciencia que tú mismo realizas colaborando con la luz que te viene dada. Es la alineación energética de tu ser, que te conecta con lo bueno y bello, causa y origen de la felicidad, el goce y la sanación de la enfermedad. La alineación con el principio comporta una alquimia, una transformación de las emociones no-realizadas, una superación de la visión egótica de ti mismo, el mundo y los demás.

El Arte de la Energía se concreta a nivel didáctico en un programa formativo que consta de tres niveles: curso de iniciación, curso I y curso II.

Ofrecemos para el próximo Octubre, bajo el lema “Salir de la Ciudad Cautiva” el primer Curso de Iniciación al Arte de la Energía, que consta de siete módulos combinando distintas disciplinas, métodos y técnicas (chikung, taichí/kungfú, cábala/cosmo-antropología, simbología, danza), como instrumentos didácticos que se complementan:

  1. Transformación consciente
  2. Arraigo en la fuerza interna
  3. Cuerpo luz
  4. Desarrollo de la fuerza interna
  5. Fluir con la vida
  6. Complementación de opuestos: Resolución de conflictos
  7. Sabiduría y método.

CLASES Y PRÁCTICAS DE VERANO EN MENORCA

Ya tenemos horarios y espacios para los nuevos cursos!
Deseamos que los disfruteis!!Nota: Aquellos que naveguen con Internet Explorer o Mozilla Firefox pueden tener 
problemas al visualizar los documentos una vez ampliados. 
Actualizad la pagina para 
mostrar la imagen correctamente.

10.- Invitados a renacer en la Natividad perenne…

La tradición popular afirma que el Niño Jesús nace cada día. Eso lo podemos vivenciar en nuestro ser mediante el rito cotidiano de la meditación. Esa es un práctica que nos da vida y nos conecta con lo real. Muy recomendable para los principiantes que desean iniciarse. Indispensable para los ya iniciados…Porque es en el pesebre de nuestro corazón donde hallamos el “pan de vida” que nos alimenta. La única comida que a partir de cierto grado nos puede satisfacer.

 

Visitamos a diario el belén. Beth-lehem, la “casa del pan”, donde podemos saciarnos, porque el Niño Divino sobreabunda en cuerpo y sangre, y se nos entrega  bajo las especies del “pan y el vino” para que comiéndolas y bebiéndolas nos identifiquemos con él. Y transitemos gloriosamente más allá de los esquemas y planteamientos de la vida corriente. Transformándonos en nuestro ser inmortal.

 

Es así como el Espíritu y todas las criaturas celestes y terrestres acuden a celebrar semejante prodigio. La Natividad es importante porque es un arquetipo universal, redivivo, perenne, que funciona en nuestro corazón cuando nos ponemos a activarlo. Es la primera parte de la Buena Nueva, la Buena Noticia (eso es lo que significa Ev-Angelio, palabra griega). Nace hoy, y cada día, en la caverna de nuestras entrañas, el germen, el embrión de inmortalidad. Cuando lo percibimos se produce el amor y podemos oír el canto de los ángeles (gloria!, gloria!) y vivenciar la interacción energética y luminosa con todos los demás seres colaboradores, desde la “Virgen” que nos pare y luego nos da su “leche”, hasta San José, el divino obstetra, pasando por los dos animales que dentro de uno respiran, y la miríada de visitantes (reyes, pastores, hilanderas, rebaños, pájaros, etc) que gozosamente participan atraídos, cada uno con su energía y función propia.

 

Todo ello lo vivenciamos en meditación, a modo de rito sagrado. Entrando en nosotros mismos. Atendiendo a lo que sentimos. Llevándolo todo a la cueva de nuestro corazón, donde se produce la alquimia transformante por obra de Dios. Es Él quien desea engendrar en nosotros el “Hijo Unigénito”. Solamente hemos de prestarnos a ello. Escuchar el latido del Espíritu, la respiración cósmica que todo lo penetra. Sentir la fecundación y el embarazo de la Matriz Cósmica que nos con-tiene. Colaborar respirando, con el tesón concentrado del buey y el densísimo aliento caliente del burro.

 

Todos estos símbolos sagrados, ya comentados anteriormente, se reconocen como lo que son: energías internas. El mandala del Belén es riquísimo, y para activarlo traemos a colación todos nuestros recuerdos, conocimientos iconográficos (los pesebres, las natividades en las láminas de libros y los museos, los diccionarios de símbolos, donde podemos buscar cada cosa, etc.). Pero es también necesaria la iniciación, transmitida de viva voz y no solamente por escrito.

 

Por esta iniciación al Conocimiento (con mayúscula) accedemos a vivenciar los “misterios”, tal como los llamaban los antiguos. En los tiempos arcaicos y prehistóricos, se celebraban en el interior de cuevas, dólmenes de galería, templos hipóstilos, como los innumerables que todavía podemos reconocer en la literatura y en el paisaje en forma de vestigios arqueológicos o monumentos turísticos. Los antros arcaicos simbolizan la caverna cósmica. Y también la simboliza el templo cristiano (con su estructura antropomórfica orientada).

 

Todo ello son símbolos que nos ayudan a reconocer los “misterios” de nosotros mismos en el antro de nuestro pecho (tronco o cuerpo entero), en lo más íntimo de la caverna del corazón. Es en este centro donde brilla el Ser. Es allí donde crece el Embrión de inmortalidad, donde se gesta nuestra vida eterna. La iniciación es aprender un cambio de piel, al estilo de las serpientes, en las profundidades de la tierra, para salir a la luz regenerados, con un nuevo “cuerpo.”

 

Nuestra mente informada colabora con este proceso, pensando bien, operando en el plano organizativo. Encontrando el tiempo, el lugar, el maestro, los libros, métodos y técnicas. Pero la Gran Obra no la realiza la mente. Ni tan sólo puede producirse si la mente (individual) no aprende a estar callada. La natividad se produce en lo más oscuro de la noche, bajo las estrellas, en el silencio profundo de la cueva.

 

La mente, nuestra mente, prepara como sirvienta esta gran fiesta. Lo hace comprendiendo, pensando bien, revisando los prejuicios y los viejos esquemas aprendidos que ya no sirven (sobre el sentido infantil o vulgar de la natividad, la religión, los símbolos, las técnicas respiratorias, los métodos espirituales, los ritos, las liturgias, los dogmas, las teologías, el arte, etc.). La mente al servicio de nuestra libertad es la que colabora con su apertura y su coraje a desprendernos de las cadenas que hacen a la “ciudad cautiva”.

 

No es fácil al principio entrar en la libertad asociativa que nos brinda el lenguaje del simbolismo. La religión convencional, depositaria de los simbolismos sagrados, no nos enseña generalmente esa libertad, porque su función en el mundo es precisamente la de transmitir a las masas esquemas relativamente fijos que las acerquen lo más posible a la luz y a la buena vida. Pero los esquemas fijos no valen para los iniciados que entran en la caverna.

 

Los simbolismos sagrados siempre se solapan y complementan. A menudo nos sorprenden, ya que desde el punto de vista de las convenciones y la lógica pueden aparecer como irreverentes o irracionales. No es de extrañar y, puesto que nos conectan con la supra-lógica y con el verdadero intelecto (el “sentir”, la intuición intelectual pura, a mil leguas de la razón).

 

La natividad es un pasaje a otra dimensión de nosotros mismos. Y este pasaje no se puede separar de la segunda parte, que la liturgia nos presenta como Pascua de Resurrección. Ambos simbolismos, natividad y pascua, vibran simultáneos cuando activamos el sentido dentro de nosotros. Y también lo que parece lógicamente lo primero, aparece de pronto como lo segundo…Nacer gloriosamente en la cueva de Belén, implica para nosotros la mayoría de veces, haber lidiado antes con las amarguras y agonías de la pasión. Haber reconocido antes en nosotros la “víctima”, la parte oscura, postergada y temerosa de nuestra personalidad.

 

Esta parte “fea”, que todos los seres humanos tenemos, es eso que en el cristianismo se llama “pecado” y que a la modernidad tanto repugna. Pero la alquimia interna nos enseña a verlo como un tesoro. Como la materia prima de la obra. Como el “mercurio de los filósofos”, sin el cual la transmutación en el nuevo ser no sería posible.

 

He aquí pues que el poder renacer conlleva el coraje de contemplar la parte no realizada de nosotros mismos. La que no nos gusta y siempre tratamos de ocultar. Es en ella que se oculta también el Niño Divino…No olvidemos que nace en humilde y oscuro lugar. En el máximo rechazo de él y sus padres en la noche más fría y negra como es la del solsticio de invierno. Es en esa desazón, en ese sinsentido, en ese dolor y culpa y temor tan arraigados en lo más hondo que se produce como un auténtico misterio el prodigio de la natividad perenne, vibrando entonces al unísono el mandala del Pesebre muy a favor nuestro.

 

La vibración mandálica del Pesebre fusiona este arquetipo y todas sus figuras, con la realidad histórica de nuestro ser. La vivencia de nuestro ego no es anulada, antes trascendida. Pero conste que la historia real de cada uno, con los recuerdos y dolores del propio nacimiento, el útero que nos acogió, los sentimientos de la madre, la manipulación del obstetra,  la presencia/ausencia del padre, de la familia, etc….todo ello lo vivenciamos de nuevo (hasta cierto punto) en ese “segundo nacimiento” que es la natividad.

 

Una doble naturaleza, divina y humana, coexiste entonces en el nuevo ser, que somos a partir de ese momento. Somos el antiguo ego y el antiguo cuerpo, pero transmutados por la presencia del “Hijo del Hombre”, viviente inmortal en el viviente mortal. La culpa, el temor y el “pecado” son trascendidos por el Amor que todo lo cura y que junta los fragmentos dispersos de lo que antes teníamos por mundo. El nacimiento nos redime de la antigua servidumbre, cuando ciegamente competíamos atrapados en la “ciudad cautiva”.

 

Queda desde ahora abierta la via de la creatividad, a la que vamos a sumarnos, gozosos, fluyendo con el Espíritu dador de Vida.